Montaż elektroniczny

  • montaż przewlekany THT
  • uzupełniający montaż mechaniczny
  • mycie płytek w myjce ultradźwiękowej
  • montaż urządzeń (montaż finalny)
  • testowanie gotowych urządzeń